สระว่ายน้ำทำเองง่ายๆ

การนำเสนอที่ใช้ภาพIป็นหลักจะจุดประกายให้กับผู้ฟังของคุณ ใช่ครับ คุณต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผน ในฐานะโค้ช ทางการลื่อสาร ผมเคยทำงานให้กับซีอีโอและผู้บริหารสูงสุดในเรื่องลื่อ การ นำเสนอ สระ ว่า ย น้ำ สำเร็จรูป ขนาด ใหญ่ และการพูดในที่สาธารณะมาแล้ว ลูกค้าของผมรายหนึ่งเป็นผู้ ประกอบการใหม่ที่ใช้เวลาหกสิบวันรวดในเบนต้นวิลล์ (Bentonville) อาร์คันขัส (Arkansas) เพื่อเตรียมตัวเช้าไปพบกับวอล-มาร์ท (Wal-Mart) เทคโนโลยี ของเขาทำให้ผู้บริหารของวอล-มาร์ทสนใจและรับปากที่จะลองทดสอบการ ใช้งาน วอล-มาร์ทไต้ซอให้เขาทำการนำเสนอข้อมูลต่อกลุ่มผู้บริหารงาน โฆษณาและกลุ่มผู้บริหารสูงสุด ผมไต้มี

 

โอกาสพบลูกค้าของผมรายนี้หลาย วันที่สำนักงานของบริษัทที่เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทนี้ในซลิคอน วัลเล่ย์ (Silicon Valley) วันแรกเราไม่ไต้ทำอย่างอื่นเลยยกเว้นสเกตซ'’เค้าโครงเรื่อง แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้พาวเวอร์พอยต์ มีแต่ปากกาและ กระดาษเท่านั้น (เราใช้ใวต์บอร์ดแทนกระดาษ) แต่ในตอนท้ายเราก็เปลี่ยน ไอเดียที่เราสเกตซ‘ให้ไปเป็นสไลด์ เราใช้สไลด์เพียงห้าภาพเท่านั้นในการ นำเสนอสิบห้านาท เวลาที่ใช้ในการสร้างสไลด์นั้นไม่มากสระว่ายน้ำสำเร็จรูป เท่ากับเวลาที่ใช้ใน การคิดโครงเรื่องขึ้นมา เมื่อเราเขยนเรื่องที่ต้องการเล่าเสร็จแล้ว การออกแบบ สไลด์ก็เป็นเรื่องง่าย จำไว้ว่าสิงที่จะสร้างจินตนาการให้ผู้ฟังไต้คือเรื่องราว ไม่ใช่สไลด์

 

รูปภาพถ่ายทอด1ไอเดีย1ไต้'ทรงพลังที่สุด แทนที่คุณจะเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ของคุณ ขอให้คุณดงกระดาษเช็ดปากออกมาแผ่นหนึ่ง ไอเดียทีประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นอย่างสูงนางร้าน สระ ว่า ย น้ำ สำเร็จรูป ราคา ไอเดยมีจุด ตงต้นบนกระดาษเช็ดปากนี่แหละ บางคนกงกับบอกว่ากระดาษ เช็ดปากนีมีคุญปการต่อวงการธุรกิจยิ่งกว่าพาวเวอร์พอยด์เสียอก ผมเองย้งเคยคิดว่าเรื่องกระดาษเช็ดปากเป็นเรื่องที่นักฃ่าาคิดขึ้น มาเอง จนกระทั่ง'ไต้ไปพบกับ'ริฃาร์ด เทท (Richard Tait) ผู้ก่อตั้ง

 

เครเนียม (Cranium) ผมช่วยเขาเตรียมตัวให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นปีชี (CNBC) เขาได้เล่าให้ผมฟังว่า ระหว่างการบนข้ามประเทศจาก นีวยอร์ก (New York) มาซีแอตเทิล (Seattle) เขาได้ใข้กระดาษเช็ด ปากร่างไอเดียเกมที่ผู้เล่นทุกคนจะสามารถเอาชนะได้ไม่ทางใดก็ ทางหนึ่ง เกมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นดาวเด่นขึ้นมาได้ ขาย สระ ว่า ย น้ำ สำเร็จรูป ราคา เครเนียม

 

เริ่องไอเตียบนกระดาษเช็ดปากอีกเรื่องที่มีคนเล่ากันมากก็คือ เรื่อง ของสายการบินเซาธ์เวสตั (Southwest Airlines) เฮรีบ เคลเสเฮอร์ (Herb Kelleher) ในตอนนั้นเป็นทนายความได้ไปพบลูกความชื่อ รอลลิน ดิง (Rollin King) ที่คสับเซนต์แอนโธนี (St. Anthony's Club) ในชานอันโตนีโย (San Antonio) ดิงนั้นเป็นเจ้าของลายการบินเล็กๆ ที่ให้บริการเช่าเหมาลำ เขา ต้องการเปลี่ยนไปสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส ราคาเป็นสายการบินต้นทุนตั้าที่เลี่ยงสนามบินใหญ่ที่เป็นชุมทาง ทั้งหลาย แทนที่จะให้บริการระหว่างดัลสัล (Dallas) ธุสตัน (Houston) และ ซานอันโตนีโย (San Antonio) ดิงกลับสเกตซ์ภาพวงกลมลามวง เขียนชื่อ